internet

NT ส่งมอบซิมอินเทอร์เน็ต SIM NT Work & Learn จำนวน 500 ซิม
NT ส่งมอบซิมอินเทอร์เน็ต SIM NT Work & Learn จำนวน 500 ซิม ให้กับ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขายและปฏิบัติการนครหลวง 3 บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ(เอ็นที) ส่งมอบซิมอินเทอร์เน็ต SIM NT Work & Learn จำนวน 500 ซิมให้กับ  ผศ.ดร.สมศักดิ์ สิริโปราณานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนวัดนวลนรดิศและนายกฤษฏ์ คงวุฒิปัญญา ซึ่งได้จัดซื้อซิมดังกล่าวแจกให้กับนักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับการศึกษาเรียนออนไลน์ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด -19 มีนายสมปอง คงอยู่ ผจก.ฝ่ายขายและปฏิบัติการลูกค้านครหลวงที่ 3.1 พร้อมผู้บริหารเอ็นที และผู้บริหารโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ กรุงทพมหานคร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เน็ตประชารัฐ

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลมะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
อ่านต่อ
NT

รมว.ดีอีเอส นำ ผู้บริหาร และพนักงาน NT ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

NT เปิดตัวบริการ “Health Link” ระบบเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษาผู้ป่วยสถานพยาบาลรัฐ-เอกชนกว่า 100 แห่ง
อ่านต่อ
ข่าวประขาสัมพันธ์

ธนาคารออมสิน จับมือ NT ร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน ผ่านโครงการ CSR พร้อมนำชุมชน เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้กับชุมชน
อ่านต่อ
รางวัล

NT ได้รางวัลรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2564 ให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรอง
อ่านต่อ