อินเทอร์เน็ต และ ดาต้า

metro lan_180810_0002
Carrier Ethernet (MEF 2.0)

โครงข่ายข้อมูลความเร็วสูง สำหรับบริการในเขตเมือง สามารถให้บริการด้วยความเร็ว

 
TOT  MEF CE2.0

Carrier Ethernet 02-horz


MEF CE 2.0 Service Certification เป็นมาตรฐานคุณภาพบริการ Layer 2 (Carrier Ethernet technology) บนโครงข่าย TOT-MPLS ล่าสุด ที่ทางทีโอทีได้เป็นผู้ให้บริการรายแรกในประเทศไทยที่ผ่านการทดสอบครบทั้ง 4 ประเภท (E-Line, E-LAN, E-Tree, E-Access) 10 บริการ โดยทดสอบทั้งวงจร 1G และ 10 G 

การให้บริการ Layer 2 ของทีโอทีแบ่งตามเทคนิคได้ 4 ประเภทคือ Carrier Ethernet Line (E-Line),  Carrier Ethernet LAN (E-LAN), Carrier Ethernet Tree (E-Tree), Carrier Ethernet Access (E-Access) เหมาะสำหรับลูกค้าที่มี โครงข่ายไม่ซับซ้อน และต้องการดูแล IP Routing เอง

logical

รูปแบบการเชื่อมต่อแบบ Logical บริการบน Layer 2

2.1 บริการ E-Line (1G ,10G)
2.2 บริการ E-LAN (1G)
2.3 บริการ E-Tree (1G)
2.4 บริการ E-Access (1G)


2.1 บริการ E-Line (1G ,10G)  คือรูปแบบบริการPoint-to-Point EVC  (UNI to UNI) มี 2 รูปแบบ
2.1.1  E-line : EPL (Ethernet Private Line)

 • เป็นบริการวงจรเชื่อมต่อแบบ Point-to-Point  สำหรับใช้เชื่อมต่อระหว่างสาขาต่อสาขา
 • ให้บริการแบบ Port based service

epl

2.1.2  E-Line : EVPL (Ethernet Virtual Private Line)

 • เป็นบริการวงจรเชื่อมต่อแบบ Point-to-Point สำหรับใช้เชื่อมต่อระหว่างสาขาต่อสาขา
 • ให้บริการแบบ VLAN based service โดยสามารถให้บริการได้ทั้งแบบ
  Multiplexing   1VLAN : 1EVC
  C-VLAN Bundling many VLAN : 1 EVC

evpl

2.2 บริการ E-LAN (1G) คือรูปแบบบริการ Multipoint-to-Multipoint EVC  (UNI to UNI) มี 2 รูปแบบ
2.2.1 E-LAN : EP-LAN

 • วงจรเชื่อมต่อแบบ Multipoint-to-Multipoint
 • สำหรับใช้เชื่อมต่อระหว่างหลายสาขา
 • ให้บริการแบบ Port based service
ep lan 


2.2.2  E-LAN : EVP-LAN

 • เป็นบริการวงจรเชื่อมต่อแบบ Multipoint-to-Multipoint
 • สำหรับใช้เชื่อมต่อระหว่างหลายสาขา
 • ให้บริการแบบ VLAN based service โดยสามารถให้บริการได้ทั้งแบบ Multiplexing และ Bundling

evp lan

2.3 บริการ E-Tree (1G) คือรูปแบบบริการ Rooted-multipoint EVC (UNI to UNI)

    2.3.1  E-Tree : EP-Tree

 • เป็นบริการวงจรเชื่อมต่อแบบ Rooted-Multipoint
 • สำหรับใช้เชื่อมต่อในลักษณะระหว่างสำนักงานใหญ่(Root) กับ สาขาย่อย(leaf)
 • สาขาย่อย(leaf)แต่ละสาขาจะไม่สามารถส่งข้อมูลติดต่อหากันเองได้
 • ให้บริการแบบ Port based service
ep tree

2.3.2  E-Tree : EVP-Tree

 • เป็นบริการวงจรเชื่อมต่อแบบ Rooted-Multipoint
 • สำหรับใช้เชื่อมต่อในลักษณะระหว่างสำนักงานใหญ่(Root) กับ สาขาย่อย(leaf)
 • สาขาย่อย(leaf)แต่ละสาขาจะไม่สามารถส่งข้อมูลติดต่อหากันเองได้
 • ให้บริการแบบ ให้บริการแบบ VLAN based service โดยสามารถให้บริการได้ทั้งแบบ Multiplexing และ Bundling
evp tree

2.4 บริการ E-Access (1G) คือรูปแบบบริการ Point-to-Point OVC   (UNI to ENNI)

    2.4.1  E-Access : EPL-Access

 • เป็นบริการวงจรเชื่อมต่อแบบ Point-to-Point
 • สำหรับใช้เชื่อมต่อในลักษณะการส่งข้อมูลของแต่ละสาขาของลูกค้า(UNI) ไปยังผู้ให้บริการ โครงข่ายรายอื่นประเภท Retail Service Provider (ENNI) โดยเราทำหน้าที่เป็น Access Service Provider
 • ให้บริการแบบ Port based service
access vpl

 2.4.2  E-Access : EVPL-Access

 • เป็นบริการวงจรเชื่อมต่อแบบ Point-to-Point
 • สำหรับใช้เชื่อมต่อในลักษณะการส่งข้อมูลของแต่ละสาขาของลูกค้า(UNI) ไปยังผู้ให้บริการโครงข่ายรายอื่นประเภท Retail Service Provider (ENNI) โดยเราทำหน้าที่เป็น Access Service Provider
 • ให้บริการแบบ ให้บริการแบบ VLAN based service โดยสามารถให้บริการได้ทั้งแบบ Multiplexing และ Bundling

access evpl


การขอใช้บริการ
ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ทั่วประเทศ หรือ สอบถาม โทร 1100 TOT Contact Center
Download แบบขอใช้บริการโครงข่าย Carrier Ethernet (MEF 2.0)
รายละเอียดเพิ่มเติม
 • ให้บริการด้วยความเร็วในการรับส่งข้อมูล 1 Mbps – 1 Gbps
 • ให้บริการการเชื่อมต่อแบบ point –to-point และ Multipoint