อินเทอร์เน็ต และ ดาต้า

data center_180810_0002
Internet Data Center

เป็นศูนย์กลางข้อมูลอินเทอร์เน็ตครบวงจร บริการรับฝากอุปกรณ์ ICT และ เว็บไซต์ อีเมล์ ข้อมูล หรือ โปรแกรมต่างๆ เพื่อความปลอดภัย

 
บริการ Internet Data Center (IDC) เป็นศูนย์กลางข้อมูลอินเทอร์เน็ตครบวงจร ที่ให้บริการโดย บมจ. ทีโอที  เป็นบริการรับฝากอุปกรณ์ ICT และ เว็บไซต์ อีเมล์ ข้อมูล หรือ โปรแกรมต่างๆ แบบครบวงจรไว้กับเรา เพื่อความปลอดภัย พร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ธุรกิจดำเนินต่อเนื่อง ลดภาระค่าใช้จ่ายในการลงทุน ประหยัดเวลาและการทำงานด้าน IT สามารถทุ่มเวลาให้กับงานหลักของธุรกิจได้อย่างเต็มที่

ประโยชน์ TOT idc

 • ให้ความปลอดภัยกับข้อมูลและอุปกรณ์ ICT ของคุณตลอด 24 ชั่วโมงด้วย
  - ระบบ Facility มาตรฐาน (Refer TIA-942)
  - ทีมงานบุคลากรมากด้วยประสบการณ์ ในการดูแล บำรุงรักษา
  - ระบบป้องกันการบุกรุก IPS (Intrusion Prevention System)
  - ระบบป้องกันการเข้าถึงเครือข่าย (Firewall)

 • ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลหรืออุปกรณ์ ICT ได้อย่างรวดเร็ว
  - เชื่อมต่อกับ IX (Internet Exchange) และ IIG (International Internet Gateway)
  - Internet Bandwidth ขนาดใหญ่

 • ลดค่าใช้จ่าย ในการลงทุนและดูแล บำรุงรักษา ระบบ ICT  เช่น ข้อมูลและเครื่องแม่ข่าย (Server)
 • เพิ่มความปลอดภัยต่อข้อมูลและเครื่องแม่ข่าย (Server) ทำให้ระบบ ICT ของธุรกิจสามารถดำเนินงานต่อไปได้
 • ลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้าน IT

TOT idc เหมาะกับ
- องค์กรธุรกิจ ราชการ/รัฐวิสาหกิจทุกขนาด
- บุคคลธรรมดาที่ต้องการมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง

รูปแบบบริการ TOT idc  มี 4 รูปแบบ

1. Co-location บริการรับฝากอุปกรณ์ Server ของลูกค้า ไว้ในสถานที่ที่ได้รับการออกแบบให้มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมเพื่อพร้อมใช้งานอย่างมีเสถียรภาพ รวดเร็ว ปลอดภัยต่ออุปกรณ์

2. Web & Email Hosting รับฝาก Web Site และ Email มีพื้นที่ให้คุณจัดตั้ง Web Site Email เป็นของคุณเอง บน Server ที่มีสมรรถนะ และความปลอดภัยสูง เพื่อเผยแพร่ข่าวสารองค์กร ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว รองรับระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux นอกจากนี้ TOT idc ยังรับดำเนินการจดทะเบียน / ต่ออายุ Domain Name อีกด้วย

3. Virtual Private Server (VPS) ให้เช่าเครื่อง Server เสมือน โดยใช้ทรัพยากรร่วมสามารถใช้งานเครื่อง Server ได้เสมือนมีเครื่อง Server เป็นของคุณเอง สามารถจัดการและใช้งานได้ตามความต้องการได้ด้วยตัวเอง ช่วยลดต้นทุนในการซื้อเครื่อง Server

4. IDC Solutionรับทำ Solution ตามความต้องการของลูกค้า ทั้งบริการ Co-location,Web & Email Hosting, Virtualization และบริการอื่นๆ ของ TOT ที่เกี่ยวข้อง


การชำระค่าบริการ TOT idc
ชำระตามใบแจ้งค่าใช้บริการ TOT ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีทั่วประเทศ


ติดต่อขอใช้บริการ TOT idc / ข้อมูลเพิ่มเติม
-  ติดต่อฝ่ายขาย โทร. 0 2575 6931  ในเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 17.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
- ติดต่อฝ่ายเทคนิค โทร. 0 2575 5907 ในเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 17.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
-  พนักงานขาย ทีโอที
-  โทร. 1100 TOT contact center  (บริการ 24 ช.ม.)
-  เว็บไซต์ :www.totidc.net
-  อีเมล์ : info@totidc.net
-  ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ทั่วประเทศ