อินเทอร์เน็ต และ ดาต้า

o9e0712f31b1fdf8a5a243c6e173db145_35956750_180810_0004
Leased Circuit

บริการคู่สายเช่า วงจรเช่า ใช้ในการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีใยแก้วนำแสง และดาวเทียม

 
วงจรเช่าความเร็วสูงระบบดิจิตอล  เป็นบริการเส้นทางสื่อสารส่วนบุคคลในการรับส่งข้อมูลภาพและเสียง ระหว่างสถานที่ 2 แห่ง ที่อยู่ในเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของแต่ละองค์กร  ส่งผ่านข้อมูลแบบ Circuit Switch โดยอาศัยโครงข่าย DDN/SDH/DWDM  ทำให้วงจรมีความปลอดภัยสูง ความเร็วในการรับส่งข้อมูล(Speed) คงที่ตาม Bandwidth ที่ใช้ เพราะไม่มีการ Share ข้อมูลร่วมกับวงจรอื่นๆ จึงไม่เกิดสภาวะคอขวด (Congestion ในเครือข่ายเมื่อมี Traffic สูง)  ปัจจุบันเปิดให้บริการที่ความเร็วตั้งแต่ 9.6Kbps ถึง 100Gbpsและรองรับ Interface ชนิดต่างๆ เช่น FE, GE, TE, 100GE, STM-1-64, 10GbE, 40GbE หรือ 16G FC (ขึ้นกับโครงข่ายในพื้นที่ให้บริการ)

การขอใช้บริการ
ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ทั่วประเทศ หรือ สอบถาม โทร 1100 TOT Contact Center 

Downloadแบบขอใช้บริการสื่อสารข้อมูล