อินเทอร์เน็ต และ ดาต้า

IIG_180810_0004
TOT IIG

บริการเชื่อมต่อ และแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตผ่านอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ

 
เป็นบริการเชื่อมต่อ และแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตผ่านอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ จากประเทศไทยไปยังศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตของโลก (Internet Hub) ทำให้ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งในเอเชีย อเมริกา และยุโรปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับลูกค้าที่เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการโทรคมนาคม และองค์กรต่างๆ ที่มีเครือข่ายเป็นขอลูกค้าสามารถขอใช้บริการได้ตามความต้องการใช้งานที่ Bandwidth ตั้งแต่ 2 Mbps เป็นต้นไป ทั้งในรูปแบบของ Committed/Fixed Bandwidth และ Burstable Bandwidth นอกจากนี้ ยังมีบริการให้เช่าพื้นที่สำหรับผู้ที่ต้องการตั้งเซิร์ฟเวอร์ (Co-location)
คุณสมบัติของโครงข่าย
  • โครงข่ายหลักของอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศของ ทีโอที เป็นวงจรสื่อสัญญาณระบบเคเบิล ใยแก้วนำแสงภาคพื้นดิน(Terrestrial) และเคเบิลใต้น้ำ (Submarine cable) ที่มีขนาดวงจรใหญ่เพียงพอในการรองรับการเติบโตของบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ
  • รองรับการเชื่อมต่อระบบสื่อสัญญาณ SDH และ Ethernet ได้ทั้งแบบ Electrical และ Optical โดยลูกค้าสามารถเชื่อมต่อวงจรมายังจุดเชื่อมต่อของ ทีโอที ซึ่งครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในประเทศ หรือ ให้    ทีโอที เชื่อมต่อไปยังสถานที่ของลูกค้า
  • มี PoP (Point of Presence) จำนวน 8 POP  ใน 5 ประเทศ เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับ IP-Port, Peering และ Internet Exchange (IX) กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตชั้นนำที่มีเครือข่ายครอบคลุมและหลากหลาย คือ 
สหรัฐอเมริกา
อาคาร One Wilshire, อาคาร Equinix
สิงคโปร์
อาคาร Equinix, อาคาร Global Switch
ฮ่องกง
อาคาร Mega I-Advantage, อาคาร Sino Favour Center (POP Voice)
อังกฤษ
อาคาร Telehouse North
ญี่ปุ่น
อาคาร ComSpace

ลักษณะเด่นของบริการ
  • มีคุณภาพในการนำส่งข้อมูลสูงโดยมีค่าความล่าช้าในการส่งข้อมูล (Latency) และความสูญหายของข้อมูล (Packet Loss) ต่ำ
  • เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตชั้นนำระดับโลก ทำให้สามารถเข้าถึง content ที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก
การรับประกันคุณภาพ 
ทีโอที กำหนดให้มีการรับประกันคุณภาพบริการตามมาตรฐานดังต่อไปนี้
  • Service Availability : ไม่ต่ำกว่า 99.90 %
  • การส่งมอบบริการ (Service Provisioning) : 4 - 10 สัปดาห์
การบริหารจัดการโครงข่าย 
  • มีทีมงานประจำศูนย์ปฏิบัติการโครงข่าย (NOC : Network Operation Center) ทำหน้าที่บริหารจัดการดูแล ตรวจสอบ และบำรุงรักษาโครงข่าย และวงจรที่เชื่อมต่อทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงดำเนินการแก้ไขเหตุเสียให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมงใน 7 วัน
  • ลูกค้าที่เชื่อมต่อกับบริการ TOT-IIG สามารถเรียกดู และตรวจสอบปริมาณของแทรฟฟิกได้แบบ real time ผ่านทางเว็บไซต์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 1100
อีเมล์ :        noc@totiig.net