อินเทอร์เน็ต และ ดาต้า

IPLC_180810_0004
TOT IPLC

บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงให้บริการเชื่อมต่อตรงแบบจุดต่อจุด (point-to-point)

 
เป็นบริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงให้บริการเชื่อมต่อตรงแบบจุดต่อจุด (point-to-point) รองรับการส่งทั้งภาพและเสียงรวมถึงข้อมูลมัลติมีเดียอื่นๆ มี Bandwidth ให้เลือกใช้บริการได้หลายระดับ ตั้งแต่ 64 Kbps เป็นต้นไป ทั้งนี้ ทีโอทีสามารถให้บริการเชื่อมต่อจากทุกพื้นที่ในประเทศไทยไปยังทุกภูมิภาคทั่วโลกภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรผู้ให้ บริการโทรคมนาคมชั้นนำในต่างประเทศ (Global Network Operator)  เหมาะสำหรับองค์กรหรือธุรกิจที่มีสาขาอยู่ต่างประเทศและต้องการใช้งานโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง เช่น องค์กรของรัฐ บริษัทข้ามชาติ สถาบันการเงิน ธนาคาร กลุ่มโรงแรม และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

คุณสมบัติของโครงข่าย
  • ใช้โครงข่าย SDH และ DWDM ที่รองรับการเชื่อมต่อทั้งแบบ Electrical (V.35, G.703) และ Optical (G.957) ตามมาตรฐาน ITU
  • สามารถให้บริการได้ทั้งแบบ Half circuit และ Full circuit โดยมีจุดเชื่อมต่อผ่านชายแดนหรือเชื่อมต่อผ่าน PoP (Point of Presence)
  • ของ ทีโอที ในต่างประเทศไปยังปลายทางต่างๆ โดยร่วมมือกับพันธมิตรระดับชั้นนำของโลก
ลักษณะเด่นของบริการ
  • เป็นบริการแบบ Dedicated circuit ทำให้สามารถใช้งาน Bandwidth ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  • มีความปลอดภัยในการใช้งานสูง
  • เป็นวงจรแบบ Protection จึงมั่นใจได้ว่าผู้ใช้บริการจะสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
  • สามารถให้บริการได้อย่างเบ็ดเสร็จบนพื้นฐานของ OSS (One–Stop-Shop)
การรับประกันคุณภาพ 
ทีโอที กำหนดให้มีการรับประกันคุณภาพบริการตามมาตรฐานดังต่อไปนี้
  • Service Availability ไม่ต่ำกว่า 99.90 %
  • การส่งมอบบริการ (Service Provisioning) 4 - 10 สัปดาห์
การบริหารจัดการโครงข่าย
มีทีมงานประจำศูนย์ปฏิบัติการโครงข่าย (NOC : Network Operation Center)  ทำหน้าที่บริหารจัดการดูแล ตรวจสอบและบำรุงรักษาโครงข่ายและวงจรที่เชื่อมต่อทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงดำเนินการแก้ไขเหตุเสียให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมงใน 7 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
ฝ่ายพัฒนาอินเทอร์เน็ตเกตเวย์และเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ
โทรศัพท์:   1100
โทรสาร :   +66 2575 5531
อีเมล์ :       idata@tot.co.th