teaser-m
TOT Satellite

บริการสำหรับการติดต่อสื่อสารโดยใช้ช่องสัญญาณดาวเทียม

เป็นสื่อในการเชื่อมต่อให้บริการครอบคลุม ทุกพื้นที่ ได้กว้างขวางทั่วประเทศ แม้ในพื้นที่ที่เครือข่ายการสื่อสารภาคพื้นดินไม่สามารถให้บริการได้ ทำให้การสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน บริการบรอดแบนด์และเสียง
promotion-m
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ราคาประหยัดโดนใจ