tot logo
tot logo

ค้นหาบริการสำหรับคุณ


ฉันต้องการ
สำหรับ
ค้นหาบริการ!

Promotion

โปรโมชั่นสำหรับคุณ

thumnail1
โทรศัพท์บ้าน

โทรทางไกลราคาประหยัด กด 1234

Your Stories

ข่าวและบทความสำหรับคุณ

ติดตาม ข่าว  และ  บทความ ที่น่าสนใจได้ที่นี่
MOU

ปตท. ผนึก โทรคมนาคมแห่งชาติ สร้างความเชื่อมั่น พร้อมผลักดันการใช้เทคโนโลยีสื่อสารและดิจิทัล เสริมศักยภาพระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า
อ่านต่อ
TOT_aged_jan_web mobile  insidebanner
SME-tips

ส่องเทรนด์ Aged Society ธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุที่มีแต่มูลค่าเพิ่มในอนาคต
สร้างธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมปี 2021ด้วยการรู้ทันเทรนด์แบบเจาะลึก เจ้าของธุรกิจที่อยากสร้างรายได้เพิ่มไม่ควรพลาด !

รู้หรือไม่ ? ว่าปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุในไทยเพิ่มสูงขึ้นทุกปี จากสถิติจำนวนประชากร 66 ล้านคน มีผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปมากถึง 6.5 ล้านคน ถือได้ว่าเรามีผู้สูงอายุมากเป็นอันดับ 2 ในอาเซียน แต่เมื่อมองในตลาดก็ยังไม่มีธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุมารองรับมากเท่าที่ควร ดังนั้นหากเจ้าของธุรกิจกำลังมองหาช่องทางแห่งโอกาสในการสร้างรายได้ การเจาะธุรกิจเข้าไปในสังคมสูงวัยก็น่าสนใจไม่น้อย โดยขั้นตอนแรกจะต้องเข้าใจเทรนด์ผู้สูงอายุยุคใหม่ก่อน เพื่อทราบถึงความต้องการของคนกลุ่มนี้และนำข้อมูลใหม่ๆ ที่ได้ไปปรับใช้กับธุรกิจในอนาคต

TOT_aged_jan_web 1

จากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติระบุว่า ประชากรโลกที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นเป็น 1 ใน 5 แต่ละประเทศในโลกจะเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงวัยในสัดส่วนที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ดูได้จากความเจริญทางสังคม ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ นอกจากนี้ได้มีการกำหนดสังคมผู้สุงอายุเอาไว้ 3 ระดับ ประกอบด้วย

1. Aging Society สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ประมาณ 10% ของจำนวนประชากรทั้งหมด
2. Aged Society สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ประมาณ 20% ของจำนวนประชากรทั้งหมด ถือเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์
3. Super-Aged Society สังคมที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่า 20% ของจำนวนประชากรทั้งหมด เรียกว่าสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่

จะเห็นว่าสังคมผู้สุงอายุมีหลายระดับ แบ่งตามสัดส่วนของประชากรในประเทศนั้นๆ และไม่ว่าเราจะอยู่ในระดับไหนก็จำเป็นต้องศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุให้ดีๆ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุให้ตรงตามความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของคนกลุ่มนี้และสร้างรายได้เพิ่ม ดังนั้นเราจึงมีเทรนด์พฤติกรรมของผู้สูงอายุยุคใหม่ในด้านต่างๆ มาฝากเจ้าของธุรกิจ โดยอ้างอิงข้อมูลจากงานสัมมนาซึ่งจัดโดยภาควิชาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อเรื่อง AWUSO Society 4.0 แก่แต่วัย หัวใจยังเก๋า สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

พฤติกรรมด้านการทานอาหาร

การออกมาทานอาหารนอกบ้านสำหรับผู้สูงอายุเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศได้อย่างดี ซึ่งส่วนมากมักจะออกไปรับประทานอาหารอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในวันหยุดกับเพื่อนและครอบครัว เหตุผลหลักในการเลือกร้านอาหาร คือ รสชาติ คุณภาพของอาหาร โดยมักจะเลือกร้านเก่าแก่ที่เคยทานเป็นประจำ เพราะมีรสชาติที่ถูกปาก ส่วนเรื่องอื่นๆ ผู้สูงอายุอยากให้เมนูอาหารมีรูปภาพประกอบชัดเจน มีตัวหนังสือขนาดใหญ่เพื่อให้อ่านง่าย และร้านควรมีอุปกรณ์เซฟตี้ เช่น ราวจับกันลื่นในห้องน้ำ ทางลาดสำหรับรถเข็นด้วย

TOT_aged_jan_web 2

พฤติกรรมด้านการท่องเที่ยว

ส่วนมากผู้สูงอายุมักออกไปเที่ยวกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ มากกว่าไปเที่ยวคนเดียว ชอบเดินทางไปกับเพื่อนเพราะมีเวลาว่างตรงกัน นัดง่าย สนุกสนานได้อย่างเต็มที่และยังชอบเดินทางไปเที่ยวกับครอบครัวด้วย จะเห็นว่าผู้สูงอายุไม่ชอบไปเที่ยวกับคนแปลกหน้ามากเท่าไหร่ ทำให้การท่องเที่ยวแบบทัวร์ได้รับความนิยมน้อยกว่า ซึ่งจุดนี้ใครที่อยากทำธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุสามารถนำไปปรับใช้เพื่อสร้างบริการที่โดนใจได้

พฤติกรรมด้านการใช้จ่าย

ในสังคมผู้สูงวัยมักมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพมากที่สุด เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมเพื่อความบันเทิงอย่างการท่องเที่ยว พักผ่อน หรือบางรายอาจไปซื้อสินค้ากับลูกหลานที่ห้างสรรพสินค้า ซึ่งประเภทของสินค้าที่ซื้อจะแตกต่างกันออกไป

สำหรับใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจสามารถนำพฤติกรรมด้านบนไปต่อยอดเป็นธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุได้ ซึ่งเราก็ได้นำธุรกิจที่น่าสนใจมาฝากทุกคน ดังนี้

ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ

เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุร่างกายย่อมมีความเปลี่ยนแปลงไป ระบบต่างๆ ไม่แข็งแรงเหมือนในสมัยก่อน ทำให้บางคนมีปัญหาด้านสุขภาพ มีโรคประจำตัวและต้องหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น อย่างการเลือกรับประทานอาหารที่นอกจากรสชาติอร่อยถูกปากแล้ว ยังต้องเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วย

TOT_aged_jan_web 3

ดังนั้นหากต้องการทำธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุจะต้องเน้นเรื่องวัตถุดิบที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง พลังงานต่ำ มีสารอาหารครบถ้วนในปริมาณที่พอเหมาะ ทั้งยังต้องลดน้ำตาล โซเดียม หรืออาจเป็นกลุ่ม Functional Food ที่มากไปด้วยคุณค่าและให้ประโยชน์ที่นอกเหนือจากโภชนาการพื้นฐาน ซึ่งส่งผลต่อดีต่อสุขภาพและลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคต่างๆ ได้ และสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ต้องเป็นอาหารที่ย่อยง่าย เคี้ยวง่าย เพียงเท่านี้รับรองว่าถูกใจสังคมผู้สูงวัยอย่างแน่นอน

ธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อผู้สูงอายุ

ปัจจุบันยังไม่มีธุรกิจเพื่อผู้สุงอายุที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างชัดเจน ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการที่จะหันมาเจาะตลาดแนวนี้ ซึ่งจะต้องเน้นโปรแกรมท่องเที่ยวแบบสบายๆ ใช้เวลาเดินทางไม่นานมาก มีกิจกรรมเบาๆ ไม่เร่งรีบ เพื่อเอื้อต่อพฤติกรรมและสุขภาพของผู้สูงอายุ นอกจากนี้อาจมีการจัดทริปพาผู้สูงอายุไปเที่ยวกันเป็นกลุ่มจะช่วยเพิ่มความสนุกสนาน ทำให้ผู้สูงอายุได้พบปะกับกลุ่มคนวัยเดียวกันอีกด้วย

ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ

เนื่องจากผู้สูงอายุบางรายอาจมีสภาพร่างกายที่ถดถอย ช่วยเหลือตนเองได้น้อยลง ทำให้ต้องมองหาบริการดูแลผู้สูงอายุทั้งแบบระยะสั้นหรือระยะยาว อย่างธุรกิจ Home care ก็ถือเป็นธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุที่กำลังมาแรง โดยจะส่งคนเข้ามาดูแลเรื่องการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การจัดเตรียมอาหาร ยา ทำงานบ้าน และคอยดูแลด้านต่างๆ นอกจากนี้ธุรกิจประเภทนี้ยังมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นทุกปี และมีแนวโน้มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ

TOT_aged_jan_web 4

ธุรกิจ Health & Wellness

เป็นธุรกิจเพื่อช่วยฟื้นฟู บำบัดร่างกายสำหรับผู้สูงอายุที่หันมาใส่ใจสุขภาพ เช่น ธุรกิจสปาที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้บริการด้วยการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ หรือมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง มีส่วนผสมหรือวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติจะยิ่งช่วยมัดใจลูกค้ากลุ่มนี้ได้อย่างดี นอกจากนี้อาจมีฟิตเนสที่จัดโปรแกรมเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ สามารถช่วยชะลอวัย เสริมสุขภาพให้แข็งแรง เรียกได้ว่าเป็นเทรนด์ผู้สูงอายุยุคใหม่ที่ได้รับความนิยมไม่แพ้ธุรกิจอื่นๆ ในตลาดเลย

เมื่อเราได้ทราบถึงพฤติกรรมและเทรนด์ธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุในอนาคตแล้วก็เป็นโอกาสดีสำหรับเจ้าของธุรกิจที่จะสามารถสร้างรายได้เพิ่ม และนอกเหนือจากการเข้าใจพฤติกรรมที่ช่วยให้สามารถตอบโจทย์ช่องทางธุรกิจแล้ว อีกหนึ่งตัวช่วยที่ขาดไม่ได้ก็คือ แพ็กเกจอินเทอร์เน็ต NT ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ มาพร้อมกับความเร็วที่เสถียรและบริการสุดประทับใจ เพื่อให้ธุรกิจคุณราบรื่น สามารถสร้างรายได้ดีกว่าที่เคย สนใจสอบถามเพิ่มเติม https://bit.ly/3kOTA4q 

internet

NT ส่งมอบซิมอินเทอร์เน็ต SIM NT Work & Learn จำนวน 500 ซิม ให้กับ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
อ่านต่อ
TOT เครือข่ายสัญญาณ
ครอบคลุมทั่วไทย พร้อมให้บริการ

ใช้บริการของทีโอที ช่างมาดูแลอย่างดี ประทับใจมาก เลยไปเปลี่ยนอินเตอร์เน็ตของที่ทำงานเป็น TOT ด้วย ตั้งแต่ใช้งานมามีปัญหาแค่ครั้งเดียว และแก้ไขรวดเร็วค่ะ
TOT Testimonial
คุณ อาจารย์สมพร วิทยารังษีพงษ์ จาก ราชบุรี
ตอนนี้ใช้เน็ตใยแก้ว เริ่ดมากค่ะไม่มีสะดุด หากมีปัญหาการใช้งานก็ติดต่อช่างได้ง่าย แก้ไขรวดเร็วดีค่ะ
TOT Testimonial
คุณ คุณธนพร คำหงษา จาก ยโสธร
เร็ว แรง แก้ไขฉับไว ประทับใจเน็ตบ้านทีโอทีมากครับ ลองแล้วจะรักเลย
TOT Testimonial
คุณ คุณศิรชัช กาญจนปัทม จาก สมุทรสาคร
TOT Fiber2u ใช้มาจะครบปีแล้ว ยังแรงดีไม่มีแผ่ว ตั้งแต่ใช้มายังไม่เคยเจอปัญหาใหญ่ๆ เลยแม้แต่ครั้งเดียว
pantip1
คุณ คุณวีรศักดิ์ สมบูรณ์ธนกิจ จาก กรุงเทพฯ
“บริการทุกระดับ ประทับใจจริง ๆ ครับ แจ้งเสียปุ๊บ เจ้าหน้าที่โทรกลับมาปั๊บ ถ้าไม่เจอปัญหาใหญ่ ๆ แป๊บเดียวก็ใช้ได้”
TOT Testimonial
คุณ จักรกฤต กฤตสุวรรณ จาก พังงา
banner 1 banner 3banner 4banner 5