เลือกแพ็กเกจของคุณ

NT Plusnet
600 /
600
mbps
490 บาท/เดือน
ยกเว้น ค่าติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเดินสายภายใน 1 จุด 5,770 บาท **
ยกเว้น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแพ็กเกจ 1,000 บาท
ยกเว้น ค่าบำรุงรักษารายเดือน 100 บาท 

NT Plusnet
1000 /
500
mbps
590 บาท/เดือน
ยกเว้น ค่าติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเดินสายภายใน 1 จุด 5,770 บาท **
ยกเว้น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแพ็กเกจ 1,000 บาท
ยกเว้น ค่าบำรุงรักษารายเดือน 100 บาท 

NT Plusnet
1000 /
700
mbps
690 บาท/เดือน
ยกเว้น ค่าติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเดินสายภายใน 1 จุด 5,770 บาท **
ยกเว้น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแพ็กเกจ 1,000 บาท
ยกเว้น ค่าบำรุงรักษารายเดือน 100 บาท 

NT Plusnet
1000 /
1000
mbps
900 บาท/เดือน
ยกเว้น ค่าติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเดินสายภายใน 1 จุด 5,770 บาท **
ยกเว้น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแพ็กเกจ 1,000 บาท
ยกเว้น ค่าบำรุงรักษารายเดือน 100 บาท