ทำไมต้อง NT Broadband

บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cable) จาก NT

สามารถใช้ได้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยความเร็วตั้งแต่ 250 Mbps ถึง 1000 Mbps

เสียงจากผู้ใช้จริง