ระเบียบการขององค์กร

รากฐานที่มั่นคง

TOT บริหารอย่างมีคุณภาพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัล


ระเบียบการ

PDF File
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กับบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
PDF File
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กับบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
PDF File
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
PDF File
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
PDF File
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กับบริษัท แอมเน็กซ์ จำกัด
PDF File
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กับบริษัท โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
PDF File
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กับบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
PDF File
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 2/2563
PDF File
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมประจำที่ ไตรมาสที่ 2/2563
PDF File
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 1/2563
PDF File
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมประจำที่ ไตรมาสที่ 1/2563
PDF File
ข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ
PDF File
ข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Reference Interconnection offer : RIO)
PDF File
สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน สำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทข้อมูลและเสียง ไตรมาสที่ 4/2562
PDF File
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง ไตรมาสที่4/2562
PDF File
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 4/2562
PDF File
สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน สำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทข้อมูลและเสียง ไตรมาสที่ 3/2562
PDF File
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง ไตรมาสที่ 3/2562
PDF File
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 3/2562
PDF File
สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน สำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทข้อมูลและเสียง ไตรมาสที่ 2/2562