ช่องทางชำระค่าบริการลูกค้า

ท่านสามารถชำระค่าบริการที่ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ทุกแห่งทั่วประเทศ และเลือกชำระค่าใช้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ดังนี้