บริการหน่วยงานรัฐ

เราพร้อมดูแลให้คำปรึกษากับธุรกิจทุกประเภท


TOT Help Call Center

เป็นระบบ Call Center ที่ติดตั้งให้ อปท. ทั่วประเทศ ประมาณ 7,800 แห่ง สำหรับใช้ทำโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุหรือผู้ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษเพื่อแจ้งกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน รวมทั้งแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย

ดูรายละเอียด
help-call

TOT Wi-Fi City

เป็นบริการติดตั้งอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย สำหรับให้ อปท.จัดทำโครงการ WiFi City เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่สำหรับเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในพื้นที่สาธารณะ

ดูรายละเอียด
wifi

TOT Netlog

เป็นบริการ Log Management Service ที่ทีโอทีรับออกแบบวิธีการและช่วยดำเนินการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) โดยให้บริการบนฐานลูกค้าองค์กรเดิมที่ใช้ Internet ของทีโอที

ดูรายละเอียด
netlog

TOT e Government Solution

พร้อมให้บริการด้านระบบสื่อสารและเทคโนโลยีอย่างครบวงจร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและกลุ่มธุรกิจ เพื่อตอบรับและเสริมศักยภาพเศรษฐกิจ Digital ของประเทศ

ดูรายละเอียด
e-government

TOT Business Solution Expert

เราพร้อมให้คำปรึกษา เพราะความสำเร็จ ของคุณคือความภูมิใจของเรา

ขอคำปรึกษา TOT